18.5.13

dah lupa

berharap

ajarkan
aku dah lupa

harapan

apa tu?
terangkan
aku dah lupa

.
berhenti dan ranap