1.4.12

Pohon,

Penat hari ini tak sama dengan penat esok
dan tak sama dengan penat semalam
akan sama dengan penat sekarang

Semangat ini tak sama dengan
semangat dulu
terbiar untuk akan datang
Aku cuma mahu pulang
rumah