22.8.11

A Pray,

Dalam solat,
aku tebarkan doa
supaya kita sentiasa dirahmati, diberkati
perjalanan cinta kita tiada henti,
semoga sampai tua kita sentiasa di sisi
Amin