11.7.11

Masa Nanti,

dua sudut di depan
satu kau, satu syurga
"mahu yang mana?"
aku pilih nombor satu;
kau