12.12.10

Reminisce ,tak luak semuanya
cuba perhati, 
masih ada di skala yang betul