22.12.10

BASED ON TRUE STORY ,


// jangan bangkit , sayang. biar seketika. dakap lebih lama.