30.11.10

A HOLY SHIT.

bila sana perlu itu , 
sini perlu tahu.
bila sana butuh itu,
sini perlu serah.

bila masa masa datang,
berjalan atasnya dengan tenang.
bila masa masa palat,
bermain kotor dengannya.

angin itu seperti rindu,
sapa pipi setiap masa.
angin itu seperti aku,
ada untuk selamanya.