5.10.10

:\

ter-menangis
boleh bagi saya selimut ?