24.3.10

current mood - risaulah ;(

p/s ; aku mahu kau yang hari ini, dan aku mahu masa depan kau.